Rock outcrop

Eroded limestone outcrop near Yangshuo

Guangxi, China