Thanon Phaya Thai

Traffic on Phaya Thai Road and BTS Skytrain tracks

Bangkok, Thailand