Dancer

A woman in green dances for a music video shoot

Dushanbe, Tajikistan