Shing River

View of the Shing River near Marguzor Lakes

Sughd, Tajikistan