Pagoda

Pagoda of the Yuen Yuen Institute

Hong Kong, Hong Kong, China