Zhu Jiang

View of the Pearl River at Guangzhou

Guangzhou, Guangdong, China