Shamian Dao

View from bridge joining Shamian Island to the shore

Guangzhou, Guangdong, China