Scorpions

Sorting scorpions at Qingping Shichang market

Guangzhou, Guangdong, China