Minaret

Minaret of the Koutoubia Mosque

Marrakesh, Marrakesh-Safi, Morocco